INFORMACE COVID-19 Podívejte se na nejnovější zdroje, které vám pomohou jednat hned a plánovat dopředu.

Společně postupujeme vpřed

Pandemie COVID-19 představila poskytovatelům zdravotní péče nebývalé výzvy. Tyto výzvy vyžadují bezprecedentní rychlost a výsledky. Ningbo Care Medical má pozici, která vám pomůže orientovat se ve změnách a překonávat nové překážky. Nabízíme zdroje a nástroje, které pomáhají podporovat přizpůsobení se novému normálu v dnešních rychle se měnících podmínkách. 

Navigace v novém normálu

View of Businessman holding Cloud of justice and law icon bubble with data 3d rendering

Stabilizovat

Prvním krokem je stabilizace vaší finanční situace zaměřením na snižování nákladů, zlepšování spolehlivosti dodavatelského řetězce, znovuzahájení příjmů a zajištění kvality.

JAK DALŠÍ

Portrait of calm woman sitting in pose of lotus in natural environment

Přizpůsobit

Dále se přizpůsobte novému normálnímu trhu snížením nákladové základny, přepracováním poskytování péče, zmírněním rizik a kultivací spolehlivosti.

Evolve1

Rozvíjet se

Nakonec se vyvíjejte, abyste zajistili svůj dlouhodobý úspěch při zlepšování marže, reimagine systému CARE, transformaci klinické kvality a dosažení operací vysoké spolehlivosti.

Najděte katalog zdrojů Covid 19